News

November 23, 2019

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักเรียนทิวไผ่งามฯ หลักสูตร CHP (Canadian High school diploma Program) รุ่นที่ 2 ได้เดินทางไปยังรัฐควิเบค เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา เพื่อไปศึกษาต่อในปีสุดท้ายของหลักสูตร ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ 2 ปีจบ โดยนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน Lakeside Academy และนี่เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนของความ...

September 20, 2019

โรงเรียนทิวไผ่งามฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ (น้องลูกแพร์) นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 11/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

น้องลูกแพร...

August 31, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตร English Program ที่คว้ารางวัลอันดับที่ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์รักบี้รุ่น 1 กิโลกรัม Open จากการแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2019 รอบนานาชาติ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านม...

August 24, 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า เทิดพระเกียรติฯ ณ อำเภอแก่งคอย ตำบลท่าคล้อ จังหวัดสระบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างตำบลท่าคล้อและ SCG โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็น รด. จิตอาสาและอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนประจำชายและหญิง โดยบรรยากาศทั้งวันเปี่ยมไป...

August 24, 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า เทิดพระเกียรติฯ ณ อำเภอแก่งคอย ตำบลท่าคล้อ จังหวัดสระบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างตำบลท่าคล้อและ SCG โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็น รด. จิตอาสาและอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนประจำชายและหญิง โดยบรรยากาศทั้งวันเปี่ยมไป...

July 12, 2019

เด็กชายชิณ ชิณสกลพัฒน์ นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 5 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามจากการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่รุ่น 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม จากการแข่งขัน Penang International Robot Competition 2019 จัดโดย POLITEKNIK SEBERANG PERAI และ Cytron Technologies ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาค...

June 3, 2019

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นม.4 และเกรด 10 ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิจูเนียร์อะชีพเมนท์ประเทศไทย ในรายการ International Trade Challenge ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา โดยรูปแบบของงานจะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างความคิดใหม่ ๆ ที่...

December 11, 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย ทั้งหลักสูตร Mini English Program และ English Program ที่คว้ารางวัลมากมายจากการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดังประเทศ

Congratulations to our students who won many prizes and medals from national competitions. Well done guys!

November 23, 2018

บรรยายกาศงานกีฬาสีฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการ่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวทิวไผ่งาม โดยเฉพาะพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ได้จัดได้อย่างอลังการเป็นอย่างมากครับ

November 14, 2018

โรงเรียนทิวไผ่งามหลักสูตร Mini English Program และหลักสูตร English Program ได้จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดราชบุรีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นั้น นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้ว...

Please reload