top of page

คำถามที่พบบ่อย

1. คำถาม: ช่วงเวลาทำการบ้านหลังเลิกเรียน

           ตอบ: ส่วนใหญ่ครูประจำวิชาจะมีการบ้านให้นักเรียนทำเพิ่มเติม เช่น คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ ไทย เกือบทุกวัน สำหรับนักเรียนประจำจะมีชั่วโมงทำการบ้าน และทบทวนบทเรียนทุกวันภายใต้การดูแลของคุณครูประจำ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

2. คำถาม: หลังเลิกเรียนมีกิจกรรมอะไร

           ตอบ: ในวันจันทร์-พฤหัสบดีหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. นักเรียนประจำจะเล่นกีฬาตอนเย็น เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน, โดยโรงเรียนมีอุปกรณ์ให้

 

3. คำถาม: การอยู่โรงเรียนประจำ เป็นการช่วยเตรียมผู้เรียนอย่างไรบ้างในระดับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

           ตอบ: นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีช่วงเวลาเพิ่มเติมที่ต้องอ่านหนังสือหรือติวกันเป็นกลุ่มในช่วงเวลา 21.00-22.30 น. ของทุกคืนโดยทางที่พักจัดห้องเตรียมอ่านหนังสือไว้ให้ ส่วนครูผู้ดูแลจะให้คำแนะนำ, ข้อมูลกับนักเรียน ชั้น ม.6 ในการศึกษาต่อระดับชั้นมหาวิทยาลัย โดยประสานกับครูแนะแนวและครูประจำชั้น

 

4. คำถาม: ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นอย่างไร อยู่ในโรงเรียนกับที่พักต่างกันหรือไม่

           ตอบ: ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลกับนักเรียนมีความใกล้ชิดกันเสมือนนักเรียนปรึกษาครอบครัว เพราะครูจะคอยดูแลนักเรียนค่อนข้างใกล้ชิด เช่น นอนห้องเดียวกับนักเรียน, ดูแลการอาบน้ำ แต่งตัว ทานอาหารเช้า-เย็น, การอบรมตอนเช้า หรือเมื่อนักเรียนมีปัญหาใด ๆ จะคอยแนะนำให้คำปรึกษา

 

5. คำถาม: สภาพโดยรวมของที่พักเป็นอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์

            ตอบ: สภาพโดยรวมของที่พักประเมินจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าหอพักน่าอยู่, มีความเป็นระเบียบ, สะอาด ส่วนกิจกรรมในช่วงวันหยุดคุณครูผู้ดูแลจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น ปั่นจักรยาน, ปลูกป่า, ทำฝายชะลอน้ำ, เล่นสเก็ตน้ำแข็ง ฯลฯ

 

6. คำถาม: นักเรียนต้องปรับตัวอย่างไรบ้างสำหรับการมาเป็นส่วนหนึ่งของประจำ

           ตอบ: นักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ เช่น การตื่นนอน, การทานอาหารให้เป็นเวลา, การจัดเตียงนอนให้เรียบร้อย, การดูแลตู้เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวของนักเรียน, การปรับตัวเข้ากลับสังคมที่หลากหลาย โดยปกติส่วนใหญ่นักเรียนจะปรับตัวได้ดีเมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันกับนักเรียนประจำ

 

7. คำถาม: ส่วนมากนักเรียนที่มาอยู่ประจำมีลักษณะแบบไหน

           ตอบ: นักเรียนที่มาอยู่ประจำส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางบ้านดี แต่ยังขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไว้วางใจและมั่นใจในการดูแลของคุณครูโรงเรียนทิวไผ่งามที่มีคุณภาพในการดูแลอบรมนักเรียน และคุณภาพด้านวิชาการโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงอยากให้นักเรียนมีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งเรื่องเรื่องของการศึกษาและวินัยของตนเอง

 

8. คำถาม: การแต่งกายของนักเรียนประจำเป็นอย่างไร

           ตอบ: นักเรียนประจำจะปักจุดสีแดงที่ปกเสื้อนักเรียนด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ และในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ จะแต่งกายโดยเสื้อฟอร์มของประจำ

 

9. คำถาม: กีฬาที่นิยมเล่นในโรงเรียนคืออะไรบ้าง

              ตอบ: กีฬาที่นักเรียนนิยมเล่นคือ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ปิงปอง, แบดมินตัน, วอลเล่ย์บอล, ตะกร้อ

 

10. คำถาม: มีการสนับสนุนทางด้านศิลปะบ้างหรือไม่

              ตอบ: นักเรียนที่สนใจเรียนดนตรี, ศิลปะ โรงเรียนได้อนุญาตให้เรียนเสริมในช่วงเวลา 17.30-18.30 น. กับครูผู้สอนโดยตรง

 

11. คำถาม: ความปลอดภัยของนักเรียนกับการอยู่ประจำเป็นอย่างไร

              ตอบ: ครูผู้ดูแลจะเช็คชื่อนักเรียนทุกคนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน และประตูที่พักจะปิดในเวลา 19.00 น. ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. ผู้ปกครองจะมารับนักเรียนกลับบ้านโดยลงชื่อในสมุดรับ-ส่งทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานและมี ร.ป.ภ. อยู่ประจำหลายจุดในบริเวณโรงเรียนและที่พักเพื่อดูแลนักเรียน

 

12. คำถาม: เด็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงเรียนสามารถอยู่ประจำได้หรือไม่

              ตอบ: เด็กที่อยู่พื้นที่ใกล้หรือไกลสามารถเข้าพักประจำได้ เพราะนักเรียนไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง, ได้อยู่ในที่พักที่มีครูดูแลตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนเล่นกีฬา ทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายได้อย่างเต็มที่ เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย

Ready to take the next step?

bottom of page