top of page

Boarding Guidelines

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน

ข้อควรปฏิบัติโดยทั่วไป

 1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลา

 2. นักเรียนต้องมีความสุภาพเรียบร้อยตลอดเวลา

 3. นักเรียนต้องทักทายคุณครู (ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ) อย่างสุภาพและให้เกียรติ

 4. นักเรียนต้องประพฤติตัวดีกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมาชิกนักเรียนประจำ

 5. นักเรียนต้องพยายามอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการศึกษาทางวิชาการและกิจกรรม

 6. นักเรียนต้องปฏิบัติตามตารางการตื่นนอนและปิดไฟทุกวัน รวมถึงการอาบน้ำ รับประทานอาหาร และเรียนหนังสือให้ตรงต่อเวลา

 7. นักเรียนต้องเข้าเรียนและตรงเวลา ทุกชั่วโมงเรียนและทุกกิจกรรม

 8. นักเรียนต้องดูแลตนเองและทำความสะอาดตนเองเสมอ

 9. นักเรียนมีหน้าที่รักษาพื้นที่ห้องนอนและตู้เก็บของให้สะอาดและเป็นระเบียบ

10. นักเรียนมีหน้าที่ปิดน้ำ/ไฟเมื่อไม่ใช้งาน

11. การกลั่นแกล้งและการทะเลาะวิวาท ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงในการอยู่ประจำมีโทษทางวินัย

12. การลักขโมย สูบบุหรี่ เสพยาและดื่มสุรา มีโทษทางวินัย และอาจถูกระงับ/ถูกไล่ออก

13. การทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน มีโทษทางวินัย และอาจถูกระงับ/ถูกไล่ออก

14. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

15. นักศึกษาควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นั่งเงียบๆ และตั้งใจฟัง

16. กรณีที่จะต้องใช้โรงยิม จะต้องขออนุญาตเข้าใช้จากคุณครูผู้ดูแลก่อนทุกครั้ง

17. นักเรียนไม่สามารถเข้าหรือใช้ห้องว่างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

18. ไม่อนุญาตให้นักเรียนล็อคประตูห้องใด ๆ ในที่พัก รวมทั้งห้องนอน

19. หากนักเรียนไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ - โปรดสอบถามคุณครูเพื่อความชัดเจนในข้อมูล

 

เครื่องแต่งกาย

1. นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบประจำ

2. นักเรียนต้องแยกประเภทของผ้าซักให้เรียบร้อย ก่อนส่งต่อทีมซักรีด

3. ชุดยูนิฟอร์มทั้งหมดจะต้องมีชื่อของนักเรียนปักอยู่ทุกชิ้น

4. นักเรียนประจำจะปักจุดสีแดงที่ปลายปกเสื้อนักเรียนด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ และในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ จะแต่งกายโดยเสื้อฟอร์มของประจำ

 

การเจ็บป่วยและการแพทย์

1. นักเรียนต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลให้ทราบ หากรู้สึกไม่สบายในตอนเช้าหรือหลังเลิกเรียน

2. นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นหากรู้สึกไม่สบายในช่วงเวลาเรียน

3. ในกรณีนักเรียนต้องทานยาเป็นประจำ ผู้ปกครองต้องแจ้งยาที่นักเรียนจะต้องได้รับโดยตรงกับคุณครูผู้ดูแล

4. ยาส่วนตัวของนักเรียนจะถูกเก็บที่คุณครูผู้ดูแลเท่านั้น

5. ยาทั้งหมดควรมีฉลากชัดเจน รวมทั้งปริมาณและคำแนะนำ

6. ไม่อนุญาตให้ใช้ยาทุกชนิดที่ไม่มีฉลากชัดเจน 

 

การเรียน

1. นักเรียนต้องพยายามอย่างเต็มที่ตลอดเวลา

2. นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกชั้นเรียนและกิจกรรมตรงเวลา ทั้งในโรงเรียนและที่พักประจำ

3. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนประจำตามตารางเวลาหลังเลิกเรียนที่กำหนด

4. นักเรียนต้องเข้าร่วมชั่วโมงทำการบ้าน การทบทวนงานหรือทบทวนข้อสอบ และในกรณีที่นักเรียนต้องเรียนเพิ่มเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ ในห้องเรียนของนักเรียนประจำที่กำหนดไว้

5. นักเรียนต้องแจ้งให้คุณครูที่ดูแลทราบ เมื่อพบว่าตนเองมีปัญหาด้านการเรียน และต้องการความช่วยเหลือ

โทรศัพท์มือถือ

 1. นักศึกษาจะได้รับโทรศัพท์มือถือทุกวันตามกำหนดการ

 2. โทรศัพท์มือถือทั้งหมดจะถูกเก็บที่คุณครูผู้ดูแลภายใน 20 นาทีก่อนเข้านอน

 3. นักเรียนคนใดพบโทรศัพท์มือถือเครื่องที่สองจะถูกยึด

 4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้แล็ปท็อป เกมบอย ไอแพด หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆ ในกรณีสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

 5. โทรศัพท์มือถือทั้งหมดจะเก็บไว้อย่างปลอดภัและดูแลโดยคุณครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ

 6. นักเรียนคนใดที่นำโทรศัพท์มือถือของเด็กคนอื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษทางวินัย

 7. นักเรียนควรโทรกลับบ้านทุกวัน

 8. หากนักเรียนต้องการโทรศัพท์มือถือเพื่อการวิจัย / เรียนในช่วงเวลาเรียน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูประจำวิชา

 

แนวทางสำหรับผู้ปกครอง

 

ข้อควรปฏิบัติโดยทั่วไป

1. ผู้ปกครองและนักเรียนควรปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนตลอดเวลา

2. ผู้ปกครองควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงความเจ็บป่วย ความต้องการพิเศษ หรือปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนก่อนเริ่มเรียน

3. ผู้ปกครองควรมีความสุภาพและสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลา

4. นักเรียนที่ออกจากสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษทางวินัย

5. โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเรียนหากพวกเขาออกจากสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

6. หากผู้ปกครองต้องการเยี่ยมเด็กในช่วงสัปดาห์ จะต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลทราบล่วงหน้า 1 วัน

7. ห้ามนักเรียนนำเงินหรือสิ่งของมีค่าจำนวนมากพกติดตัวที่โรงเรียน

8. นักเรียนต้องนำตะกร้า/อุปกรณ์เพื่อเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (แชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)

9. นักเรียนต้องใช้บัตรเพื่อซื้ออาหาร/เครื่องดื่มในร้านค้าของโรงเรียนหรือโรงอาหาร บัตรสามารถเติมเงินได้ที่จุดเงินสดภายในโรงอาหารของโรงเรียน

 

การติดต่อ

 1. ผู้ปกครองควรติดต่อคุณครูผู้ดูแล สำหรับความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของบุตรหลานท่าน

 2. ผู้ปกครองควรติดต่อครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับสงสัยด้านวิชาการ

 3. หากนักเรียนขาดเรียน หรือไม่เข้าที่พักในวันที่กำหนดควรแจ้งให้คุณครูผู้ดูแลทราบล่วงหน้า

 4. หากนักเรียนลาควรแจ้งให้คุณครูผู้ดูแลทราบล่วงหน้า

 5. ผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อโดยเร็วที่สุดในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย / ฉุกเฉิน

 6. นักเรียนจะได้รับโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาว่างในตอนเย็น สามารถติดต่อนักเรียนได้โดยตรงในช่วงเวลาดังกล่าว

7. ผู้ปกครองสามารถติดต่อคุณครูผู้ดูแล ได้ทุกเมื่อหากมีข้อสงสัยหรือกังวล  – คุณครูผู้ดูแลทุกท่านพร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนทุกคนตลอดเวลา

 

การรับส่ง

1. นักเรียนควรกลับเข้าโรงเรียนในวันก่อนเปิดเรียน (โดยปกติในวันอาทิตย์) สามารถเข้าที่พักได้ช่วงเวลา 12:00 - 19:00 น.

2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าที่พักหลังเวลา 19:00 น.

3. นักเรียนที่จะกลับเข้าโรงเรียนในเช้าวันจันทร์ต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลทราบภายในวันอาทิตย์ และเข้าที่พักช่วงเวลา 06:30 - 07:00 น. เพื่อเช็คอินก่อนเข้าโรงเรียน และรับประทานอาหารเช้า

4. เวลารับนักเรียนในวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการเรียนไม่เกิน 17:00 น.

5. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองจะต้องมีผู้ปกครองมารับด้วยทุกครั้ง หรือกรณีฉุกเฉินต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลล่วงหน้าให้ทราบ

วันหยุดและวันหยุดยาว

1. นักเรียนควรกลับบ้านในวันหยุดทั้งหมด (เว้นแต่จะช่วงเรียนภาคฤดูร้อน / ค่าย)

2. นักเรียนควรกลับบ้านในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับช่วงกลางสัปดาห์ นักเรียนสามารถอยู่ในโรงเรียนประจำได้

4. เวลารับนักเรียนในวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการเรียนไม่เกิน 17:00 น.

5. ทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับบ้านในช่วงปิดเทอม โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว

Anchor 1

แนวทางสำหรับนักเรียนใหม่

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมจากที่บ้าน

● ยาสีฟันและแปรงสีฟัน

● สบู่ เจลอาบน้ำ และแชมพู

● กะละมังซักล้างขนาดเล็ก (สำหรับเด็กผู้หญิงเท่านั้น)

● แม่กุญแจและลูกกุญแจ 2 ชุด (กุญแจสำรองต้องเก็บไว้กับคุณครูผู้ดูแล 1 ชุด)

● ไม้แขวนเสื้อ 24 อัน

● กล่องพลาสติกใส่ของใช้ส่วนตัว

● รองเท้านักเรียนสีดำ

● รองเท้ากีฬาสีขาว

● รองเท้าลูกเสือสำหรับเด็กชาย (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9))

● ถุงเท้าลูกเสือ 1 คู่ (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9))

● รองเท้าลำลอง และรองเท้าสำหรับห้องน้ำ

● ถุงเท้านักเรียนสีขาว 6 คู่

● ชุดชั้นใน / บ็อกเซอร์ (อย่างน้อย 6 ชิ้น)

● ชุดลำลอง จำนวน 3 ชุด โดยเตรียมเฉพาะกางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ อย่างน้อย 3 ตัว โดยเสื้อโรงเรียนมีจำหน่าย

 

อุปกรณ์ที่ต้องซื้อจากโรงเรียน

● ผ้าขนหนู 2 ผืน

● เครื่องแบบนักเรียนประจำ (เสื้อ 3 ตัว)

● ชุดนอน - เสื้อและกางเกง (3 ชุด)

● ผ้าห่ม 1 ผืน

 

อุปกรณ์ที่โรงเรียนจัดเตรียมให้

● ผ้าปูที่นอน

● หมอน

● ปลอกหมอน

● ผ้าห่ม

* นักเรียนสามารถเตรียมชุดเครื่องนอนมาเองได้หากมีอาการแพ้/เหตุผลทางการแพทย์

Anchor 2
bottom of page