top of page

TCBS Proud Moments


โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียน ไบลิงกัว ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของเด็กชายชิณ ชิณสกลพัชญ์ นักเรียนระดับชั้น Grade 9 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ในงาน ROBOTCHALLENGE 2023 in Beijing, China ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2023


โดยได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้ :

การแข่งขันประเภท Line Follower-Senior

ได้รางวัล Second Prize


การแข่งขันประเภท Mini Sumo-Senior

ได้รางวัล Third Prize


การแข่งขันประเภท Remote Air Race-Adult

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Silver Medal


คณะครู และผู้บริหาร ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนค้นหาตัวเองให้พบกับสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด พร้อมลงมือทำเพื่อให้ไปถึงความฝันด้วยความเพียรพยายามด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

Comments


bottom of page