top of page

เครื่องแบบนักเรียน

ประถมและมัธยมต้น.png

เครื่องแบบนักเรียน
ระดับชั้น Grade 1-9 
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

มัธยมปลาย.png

เครื่องแบบนักเรียน
ระดับชั้น Grade 10-12 
และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

พละศึกษา.png

เครื่องแบบพลศึกษา

นักเรียนชาย: ระดับชั้น Grade 1 - 12 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

หัวข้อเรื่อง

1. เสื้อนักเรียน

2. กางเกงนักเรียน

3. เครื่องแบบพลศึกษา

4. เนกไท

5. เข็มโรงเรียน

6. รองเท้า

7. กระเป๋า/เป้

Grade 1 - Grade 9

และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงข้อศอก สีฟ้าลาย ทางเล็กๆ

คอปกสีขาว ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป

ผ่าอกตลอดสาบหน้าติดกระดุมสีขาวแบน

ตัวปล่อยจั๊มขอบสะโพกหลวม

ขอบชายเสื้อ ด้านล่างกว้าง ไม่เกิน 2.5 นิ้ว มีอินธนูติด

ด้านข้างสองข้าง มีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 ใบ

กางเกงขาสั้นผ้าโทเร สีน้ําเงิน ซิปหน้า ขาสั้นเหนือสะบ้า

ไม่เกิน 5 ซ.ม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา 8-12 ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวของตะเข็บ ข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง  กางเกงให้มี ขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรียนไม่ปล่อยให้ลงต่ําใต้สะดือเกิน 3 ซ.ม

Grade 10 - Grade 12

และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงข้อศอก สีฟ้า ลายทางเล็กๆ

คอปกสีขาว ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป

ผ่าอกตลอด สาบหน้าติด กระดุมสีขาวแบน

ตัวปล่อย จั๊มขอบ สะโพกหลวม

ขอบชายเสื้อด้านล่าง กว้างไม่เกิน 2.5 นิ้ว มีอินธนูติด

ด้านข้างสองข้าง มีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 ใบ

เหนือกระเป๋าปักเลขประจําตัวนักเรียน

เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง ของนักเรียน

กางเกงสากลขายาวสีกรมท่า ผ่าตรง ส่วนหน้าใช้ซิปรูดซ่อนไว้ใต้สาบ ขาตรง มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ หูกางเกง 6-7 หู กว้างประมาณ 1 ซม. ใส่เข็มขัดโรงเรียนตามแบบที่กําหนด เวลาสวมใส่ขอบกางเกงด้านบนต้องไม่ต่ํา กว่าระดับสะดือเกิน 2.5 ซม. ปลายขา กางเกงยาวเพียงข้อเข่า ปิดขอบรองเท้า กางเกงมีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของ นักเรียน

เสื้อพละสีเขียว ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

กางเกงพละขาสั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น Grade 1-2 

รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนชนิดเทปติด ไม่มีลวดลาย

 

เสื้อพละสีเขียว ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

กางเกงพละขายาว สำหรับนักเรียนระดับชั้น Grade 3-12 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนชนิดผูก ไม่มีลวดลาย

-

-

สีน้ําเงินกรมท่า กว้างประมาณ 2 นิ้ว ความยาวเมื่อผูกแล้วยาวประมาณ หัวเข็มขัดนักเรียน

ประดับเข็มบริเวณกลางเนกไท (กระดุม เม็ดที่ 3)

รองเท้าหนังนักเรียนสีดําหุ้มส้นชนิดผูก มีรูร้อยเชือก 4-5 คู่ ไม่มีลวดลาย ไม่ สวมรองเท้าแฟชั่น หัวแหลม และไม่เหยียบส้นเท้าเมื่อสวมรองเท้า

ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบนักเรียนชาย: ระดับชั้น Grade 1 - 12 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าของโรงเรียน ได้แก่ เสื้อนักเรียน, เครื่องแบบพลศึกษา, เนกไท,เข็มโรงเรียน และกระเป๋า/เป้

ทั้งนี้เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีของระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ,กางเกงนักเรียน

รองเท้านักเรียนและรองเท้าพลศึกษา สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าขายเครื่องแบบนักเรียนโดยทั่วไป

นักเรียนหญิง: ระดับชั้น Grade 1 - 12 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

หัวข้อเรื่อง

1. เสื้อนักเรียน

2. กระโปรงนักเรียน

3. เครื่องแบบพลศึกษา

Grade 1 - Grade 9

และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เสื้อสีฟ้าลายทางเล็กๆ ตัดตัวตรง ไม่รัดรูป ผ่าอกตลอด

สาบหน้าติด กระดุมสีขาวแบน จั๊มขอบสะโพกหลวม มีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 ใบ เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง ของนักเรียนสี และเนื้อผ้าเดียวกับกระโปรงแขนสั้นเพียง ข้อศอก คอปกสีขาว ผูกโบว์สีน้ําเงิน

สีฟ้าลายทางเล็กๆ สีและเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อ ลักษณะเป็นกางกางเกงกระโปรง มีทวิชหน้าและหลัง ความยาวเลยเข่า ลงมาประมาณ 2 นิ้ว กระโปรงมีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของ นักเรียนด้านหน้า ทวิชกลางจับจีบห่างจากทวิช จีบละประมาณ 2.5 - 3 นิ้ว ทั้งด้านซ้ายและ ขวาด้านละ 2 จีบ ขอบเอวด้านหน้าปกติ - ด้านหลัง ทวิชกลาง ไม่จับจีบขอบเอว เป็นยางยืด

Grade 10 - Grade 12

และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ผ้าริ้วโซล่อน สีฟ้าอ่อน แขนสั้นเพียงข้อศอก คอปกสีขาว

ผูกเนคไทสีกรมท่า เสื้อทรงตรง ไม่รัดรูป ผ้าอกตลอด

สาบหน้าติดกระดุมสีขาวแบน จั๊มขอบสะโพกหลวม

มีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 ใบ ปัก

เลขประจําตัวนักเรียนด้วยไหมสีน้ําเงินเข้ม

เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของนักเรียน

ผ้ารีเจนซี สีกรมท่าลักษณะเป็นกางเกง กระโปรง มีทวิชหน้าและหลัง มีจีบด้าน หน้าและด้านหลังข้างละ 2 จีบ กระเป๋า อยู่ด้านขวา ซิปอยู่ด้านซ้าย ความยาว เลยเข่าลงมาประมาณ 2 นิ้ว กระโปรงมี ขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของนักเรียน

เสื้อพละสีเขียว ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

กางเกงพละขาสั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น Grade 1-2 

รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนชนิดเทปติด ไม่มีลวดลาย

 

เสื้อพละสีเขียว ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

กางเกงพละขายาว สำหรับนักเรียนระดับชั้น Grade 3-12 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนชนิดผูก ไม่มีลวดลาย

4. เนกไท

5. เข็มโรงเรียน

6. รองเท้า

7. กระเป๋า/เป้

-

-

สีน้ําเงินกรมท่า ทรงพีระมิด ผ้า 2 ชั้น ซ้อนกัน โดยด้านในยาวกว่าด้านนอก ปลายเนกไทตัดเฉียงขึ้นไปทางด้านซ้าย

ประดับเข็มบริเวณกลางเนกไท (กระดุม เม็ดที่ 2)

รองเท้าหนังสีดําหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ปลายหัวมนมีสายยางรัดหลังเท้า 1 เส้น พื้นรองเท้าไม่หนาและส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว

ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบนักเรียนหญิง: ระดับชั้น Grade 1 - 12 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าของโรงเรียน ได้แก่ เสื้อนักเรียน, กระโปรงนักเรียน, เครื่องแบบพลศึกษา, เนกไท,เข็มโรงเรียน และกระเป๋า/เป้

ทั้งนี้เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีของระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , รองเท้านักเรียนและรองเท้าพลศึกษา

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าขายเครื่องแบบนักเรียนโดยทั่วไป

bottom of page