top of page

𝐀𝐈𝐑𝐄 & 𝐓𝐡𝐞𝐰𝐩𝐡𝐚𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥

𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐀𝐈𝐑𝐄) & 𝐓𝐡𝐞𝐰𝐩𝐡𝐚𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง AIRE กับ โรงเรียนทิวไผ่งาม โดยมีคุณครูช่อผกา ศิริสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิวไผ่งาม เป็นตัวแทนลงนามในพิธี ณ อาคาร ROBOT TOWER เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาComments


bottom of page