top of page

คุณครูผู้ดูแล

LINE_ALBUM_51021_211005_17_edited.jpg

คุณครูฤดี รักชาติ (ครูโอ๋)

ประสบการณ์ดูแลนักเรียนชายที่โรงเรียนทิวไผ่งามมายาวนานกว่า 25 ปี

        “ในการเป็นครูนักเรียนประจำ เราต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อนที่เราจะสอนผู้อื่น ดิฉันชอบที่จะยืดหยุ่นกับเด็ก เปิดใจ และพยายามเข้าใจความต้องการของเด็ก เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างถูกต้อง นักเรียนของเราจำนวนมากมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย นักเรียนประจำของเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางวิชาการ มีระเบียบวินัย และเข้าสังคมที่ดีกับเพื่อนฝูง 

        ในฐานะครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ รู้สึกดีมากที่ได้เห็นนักเรียนของเราประสบความสำเร็จ มันกระตุ้นให้ดิฉันทำงานเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราได้รับผลลัพธ์และประสบความสำเร็จที่ดีที่สุด”

คุณครูพอตา พุกสุริยวงษ์ (ครูพอตา)

ประสบการณ์ดูแลนักเรียนหญิงที่โรงเรียนทิวไผ่งามมายาวนานกว่า 31 ปี

    “การดูแลนักเรียนประจำ ดิฉันถือว่าเป็นงานที่สำคัญ เป็นครูโรงเรียนประจำเพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจให้เราดูแลบุตรหลานและให้อยู่ภายใต้การดูแลของเรา ครูประจำมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม

รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จากประสบการณ์ 31 ปี ดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นครู ที่ช่วยนักเรียนให้เป็นคนดีและประสบความสำเร็จในเส้นทางของแต่ละคน”

LINE_ALBUM_51021_211005_1.jpg
LINE_ALBUM_51021_211005_23.jpg

คุณครูวรพจน์ รักชาติ (ครูบุ๋ม)

ประสบการณ์ดูแลนักเรียนชายที่โรงเรียนทิวไผ่งามมายาวนานกว่า 25ปี

     “ผมดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผมให้ความใกล้ชิดกับเด็กเป็นอย่างมาก ในตอนเช้าผมจะทำหน้าที่ปลุกเด็กๆ และดูแลพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวไปโรงเรียน เราทำกิจกรรมออกกำลังกายในตอนเย็นร่วมกัน และในช่วงเวลาทำการบ้านผมจะแนะนำแนวทาง และนอกเหนือจากนี้ผมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงที่จะให้ความช่วยเหลือหากนักเรียนต้องการ

     นักเรียนประจำของเราส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ผมพยายามสนับสนุนให้เด็กๆ ผลักดันตัวเองให้ดีที่สุดและมีสุขภาพดีเพื่อที่จะได้เป็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ 

     ผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยพวกเขาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและให้การสนับสนุนพวกเขาในการแก้ปัญหา ผมคิดว่าโรงเรียนประจำเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น”

คุณครูเปมกร นุ่นขาว (ครูเป)

ประสบการณ์ดูแลนักเรียนหญิงที่โรงเรียนทิวไผ่งามมายาวนานกว่า 26 ปี

    “ดิฉันชอบให้กำลังใจนักเรียน ช่วยให้พวกเขาพัฒนาตนเองในขณะที่อยู่ในโรงเรียน เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือดิฉันจะคอยดูแลนักเรียนประสานในด้านการสื่อสารกับคุณครูรายวิชา ครูประจำชั้น รวมไปถึงผู้ปกครอง เราสนับสนุนให้นักเรียนประพฤติตัวดี ทำดีในทุกด้านของชีวิต”

LINE_ALBUM_51021_211005_12.jpg

คุณครูเบญจวรรณ อังควุฒิ (ครูปู)

ประสบการณ์ดูแลนักเรียนหญิงที่โรงเรียนทิวไผ่งามมายาวนานกว่า 9 ปี

 

   “ ดิฉันดูแลนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 2 หน้าที่ที่เรารับผิดชอบมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ครูประจำจะคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  เราดูแลนักเรียนในทุกๆด้าน

ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมหลังเลิกเรียน และเวลาที่ป่วย ครูประจำต้องคอยสังเกตและดูแลเด็กตลอดเวลา

    ในช่วงเวลาทบทวนงานหรือการบ้าน เราจะแนะนำแนวทางในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจ เราเน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกัน แบ่งปัน รับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น พยายามปลูกฝังมารยาทที่ดีและมีวินัยในตนเองให้กับนักเรียนและช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง อัพเดทสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนสม่ำเสมอ และยังทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยดูแลนักเรียนประจำของเรา”

LINE_ALBUM_51021_211005_7.jpg
bottom of page