top of page

PORNSIRIKUL INTERNATIONAL ROBOTIC COMPETITION

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 1. นายพิสิษฐพล พลสุนันทาพร 2. เด็กชายภูมิภัทร อัศวจุฬามณี 3. เด็กชายภากร ไวเมลืองอรเอก 4. เด็กชายชิณ ชิณสกลพัชญ์ 5. เด็กชายวิชญภูมิ สรรพบพิตร

ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในงาน PORNSIRIKUL INTERNATIONAL ROBOTIC COMPETITION #3 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง


ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติเดินตามเส้น (Line Fast)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (Robot Sumo)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ROV Battle

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน FPV Racing Simulator


Comments


bottom of page