top of page

CPU’1st ASEAN GRAND PRIX YOUTH ROBOTIC COMPETITION 2023


โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียน ไบลิงกัว ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของเด็กชายชิณ ชิณสกลพัชญ์ นักเรียนระดับชั้น Grade 9 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (CPU’1st ASEAN GRAND PRIX YOUTH ROBOTIC COMPETITION 2023) เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลการเเข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท หุ่นยนต์เกษตรกร (Robot Farming) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท หุ่นยนต์อัตโนมัติกติกาที่ 2 ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

คณะครู และผู้บริหาร ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนค้นหาตัวเองให้พบกับสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด พร้อมลงมือทำเพื่อให้ไปถึงความฝันด้วยความเพียรพยายามด้วยความมุ่งมั่นต่อไป


Comments


bottom of page