top of page

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชิณ ชิณสกลพัชญ์ นักเรียนระดับชั้น G.8 โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียน ไบลิงกัว ที่ได้รับรางวัลในการเเข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ เเละหุ่นยนต์อัตโนมัติ เเละอากาศยานไร้คนขับ TIRL 2022 : Thailand International Robot League 2022 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


รายการดังต่อไปนี้:

  • รางวัลชนะเลิศ Winner : Robot Gathering Secondary

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1st Runner up Robot Penalty Shoot out

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2nd Robot Golf

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2nd Robot Combat

คณะครู และผู้บริหาร ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนค้นหาตัวเองให้พบกับสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด พร้อมลงมือทำเพื่อให้ไปถึงความฝันด้วยความเพียรพยายามด้วยความมุ่งมั่นต่อไป


Comments


bottom of page