top of page

SINOPHARM

Sinopharm.jpg

ท่านผู้ปกครองต้องพิมพ์เอกสาร

แสดงความยินยอมสำหรับการรับวัคซีนของนักเรียน

เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนการรับวัคซีน

รับวัคซีนวันที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลาประมาณ 10.30 - 11.00 น.

การแต่งกาย ชุดพละ กางเกงวอร์ม
หรือกางเกงขายาวสีดำสุภาพ รองเท้าหุ้มข้อ

สถานที่รับวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มฯ
บมจ. โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 
Lineline official :  @tcbs

bottom of page