พิธีมอบรางวัลการแข่งขันจากองค์กรภายนอก

December 11, 2018

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย ทั้งหลักสูตร Mini English Program และ English Program ที่คว้ารางวัลมากมายจากการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดังประเทศ

 

Congratulations to our students who won many prizes and medals from national competitions. Well done guys!

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload