บรรยากาศงานกีฬาสีฯ ประจำปี 2561

November 23, 2018

บรรยายกาศงานกีฬาสีฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการ่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวทิวไผ่งาม โดยเฉพาะพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ได้จัดได้อย่างอลังการเป็นอย่างมากครับ

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload