เปิดรับสมัครนักเรียนประจำและไปกลับ

ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

Admission63-64.png

รายละเอียดและจำนวนการรับสมัคร
ปีการศึกษา2564

ระดับชั้นอื่นๆ รบกวนสอบถามเพิ่มเติม

MEP.png

Mini English Program

(MEP)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

เน้นความพร้อมด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติ และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

EP.png

English Program

(EP)

Grade 1 - 12

เน้นการเรียนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สังคม และภาษาอังกฤษ

CHP.png

Canadian High School Diploma Program

(CHP)

Grade 10-11

Students are challenged through inquiry, build connections between disciplines and are encouraged to apply their learning to new contexts.

new3.jpg
Banner4.jpg

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

Banner8.jpg

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ